ZMIANY PERSONALNE W NASZYM KOLE


29 kwietnia 2023 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych dokonały się następujące zmiany personalne w Zarządzie naszego koła.

W związku ze złożoną wcześniej oficjalną rezygnacją z pełnionych funkcji, dziękowaliśmy Dorocie Męcinie za 5-letnie przewodniczenie i 8-letnią pracę w Zarządzie. Dzięki kreatywności Doroty udało się nam zrealizować wspólnie wiele dobra, którego celem była zarówno integracja naszego środowiska jak i kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego rodzin wielodzietnych. Dorota wraz z rodziną nadal pozostaje częścią naszej wielkiej "kołowej" rodziny. 

Nowym Przewodniczącym koła została wybrana Emilia Gąsiorowska. Uzupełniony został skład zarządu o nowego Członka - Barbarę Krzemińską. Dziewczyny życzymy Wam wytrwałości i satysfakcji z pełnienia nowych obowiązków w naszym kole.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter