Projekty


Działania naszego koła wiążą się z realizacją licznych projektów których głównym celem jest promowanie rodziny, integrowanie środowisk rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans w zakresie dostępności do oferty rekreacyjno-kulturalnej dla rodzin wielodzietnych. Większość projektów realizowana jest przy współfinansowaniu środkami budżetowymi.

   

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter